Home

Welkom op de website van Musica Amare.

 

Musica Amare is een koor bestaande uit 25 leden. Wij zijn verbonden aan de R.K. St. Maria Magdalenaparochie. Wij zingen voornamelijk tijdens de eucharistieviering in de St. Werenfriduskerk, het eucharistisch centrum van de parochie.

Ook organiseren wij af en toe concerten.

Wij repeteren elke maandag van 19:30 tot 21:30 uur in de St. Werenfriduskerk, Dorpsstraat 36 te Elst. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.

Vindt u het leuk om een keer een repetitie bij te wonen dan kunt u altijd vrijblijvend komen luisteren.

Mocht u meer informatie willen over het koor dan kunt u gebruik maken van onderstaand e-mailadres:

info.musica-amare@kpnmail.nl